Pin It

ບໍລິສຸດຕໍ່ຊາດ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງສຸດໃຈ ເສີມຂະຫຍາຍທາດແທ້ມູນເຊື້ອປະຕິວັດ ສຳເລັດທຸກຫນ້າທີ່

  • Current

Login

Visitors

Flag Counter

ມີ 169  ຂາສັນຈອນ ແລະ ບໍ່ມີສະມາຊິກອອນໄລນ໌ ອອນໄລນ໌

ກອງພົນທີ 1 ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການກໍ່ສ້າງກອງຮາກຖານເຂັ້ມແຂງ - ໜ່ວຍພັກຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ

ກອງພົນທີ 1 ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການກໍ່ສ້າງກອງຮາກຖານເຂັ້ມແຂງ - ໜ່ວຍພັກຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານກອງປະຊຸມສະບຖອດຖອນ ບົດຮຽນຂະບວນການກສາງ ກອງຮາກຖານເຂັ້ມແຂງ-ໜວຍ ພັກຮູນຳພາຮອບດານປີ 2017 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ກສາງຫນ່ວຍພັກ ປອດໃສ ເຂັ້ມ ແຂງ ໜັກແໜ້ນ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງກອງພົນທີ 1 ໄດຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ ປີ 2018 ນ ໂດຍການເປັນກຽດເຂາຮວມ ຂອງທານ ພົນຈັດຕະວາ ວົງສອນອິນປານພິມ ກຳມະການ ຄະນະພັກກະຊວງປອງກັນປະ ເທດ ຮອງຫົວໜາກົມໃຫຍການ ເມືອງກອງທັບ, ມີພັນເອກ ແສງ ຍືນ ລັດສະໝີ ເລຂາຄະນະພັກ ຫົວໜາການເມືອງ ກອງ

ພົນທີ 1, ພອມດວຍຄະນະ, ມີຄະນະພັກ-ຄະນະບັນຊາ 5 ອົງການ, ກອງພັນໃຫຍ 101, ມີບັນດາສະຫາຍເລຂາ-ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ຮາກຖານພັກ, ໜວຍພັກ ແລະພະນັກງານຫຼັກແງໃນກົມກອງ  ເຂາ ຮວມ.      ພັນໂທ ສາຍຄຳ ບຸນທະວົງ ກຳມະການຄະນະພັກກອງພົນ, ຮອງຫົວໜາຫອງການເມືອງ ໄດຊີ້ອອກວ່າ: ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານ ມາການກສາງກອງຮາກຖານ ເຂັ້ມແຂງ-ໜວຍພັກຮູນຳພາ  ຮອບດານໃນທົ່ວກອງພົນທີ1 ໄດ ຈັດຕງດຳເນີນຢ່າງເປັນຂະບວນ ຟົດຟື້ນຕາມການຊນຳຂອງກົມ ໃຫຍການເມືອງກອງທັບ ບົນພື້ນ ຖານປະຕິບັດຕາມ 5 ເນອໃນ ທີ່ ຄະນະພັກກະຊວງປອງກັນປະ ເທດວາງອອກ   ຜານການກວດ ກາຕີລາຄາປະເມີນຜົນຄະນະ ພັກຮາກຖານແຂງຮອບດານຍັງ ຮັກສາໄດ 6 ຄະນະຄື: ຄະນະ ພັກຮາກຖານກອງພັນ 221, ຄະ ນະພັກຮາກຖານກອງພັນ 631, ຄະນະພັກຮາກຖານກອງພັນ15, ຄະນະພັກຮາກຖານພະແນກພະ ລາທິການກອງພັນໃຫຍ 101,  ຄະນະພັກຮາກຖານພະແນກ ການເມືອງກອງພັນໃຫຍ 101 ແລະ ຄະນະພັກຮາກຖານກອງ ພັນ 421, ໜວຍພັກແຂງຮູນຳ ພາຮອບດານຍັງຮັກສາໄດ 40 ໜວຍ, ສະເໜີຮັບຮອງໃໝ 10 ໜວຍ, ໜວຍພັກແຂງ 14 ໜວຍ, ໃນນ ຄະນະພັກຮາກຖານແຂງ 10 ສະໄໝມີ 1 ຄະນະ, 4 ສະໄໝມີ 1 ຄະນະ 1 ສະໄໝມີ 3 ຄະນະ ແລະ 2 ສະໄໝມີ 2 ຄະ ນະ ໃນນໜວຍພັກແຂງຮອບ ດານຮັກສາໄດ 10 ສະໄໝຕິດ ຕກັນມີ 4 ໜວຍພັກ 7 ສະໄໝ ຕິດຕກັນມີ 2 ໜວຍພັກ 6 ສະໄໝ ຕິດຕກັນມີ 3 ໜວຍພັກ, 5 ສະ ໄໝຕິດຕກັນ ມີ 6 ໜວຍພັກ, 4 ສະໄໝຕິດຕກັນມີ 7 ໜວຍພັກ, 3 ສະໄໝຕິດຕກັນມີ 10 ໜວຍພັກ, 2 ສະໄໝຕິດຕກັນມີ 8 ໜວຍພັກ, ແລະ 1 ສະໄໝຕິດຕກັນມີ 8 ໜວຍພັກ, ຕີລາຄາຄຸນະພາບ ຄະນະພັກຮາກຖານແຂງຮອບ ດານລວມມີ 8 ຄະນະເທາກັບ 66,66%, ຄະນະພັກຮາກຖານ ແຂງລວມມີ 4 ຄະນະເທາກັບ 33,33%, ໜວຍພັກແຂງຮອບ ດານມີ 50 ໜວຍເທາກັບ 78,12% ໜວຍພັກແຂງມີ 14 ໜວຍເທາກັບ 21,87%, ສະມາ ຊິກພັກແຂງຮອບດານມີ 838 ສະຫາຍ ເທາກັບ 67,09% ສະ ມາຊິກພັກແຂງມີ 365 ສະຫາຍ ເທາກັບ 29,22%, ສະມາຊິກ ພັກກາງມີ 33 ສະຫາຍ ເທາກັບ 2,64%. ໂອກາດນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມໄດຜັດປຽນກັນຂນປະກອບ ຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສບົດສະບ ໂດຍເລງໃສກົມກອງທໄດຮັບ ນາມະຍົດາຍສະໄໝຕິດຕກັນ ເພອເປັນການແລກປຽນບົດ ຮຽນເຊງກັນ ແລະ ກັນ ເພອນຳໄປຈັດຕງປະຕິບັດໃຫຖືກຕອງ ສອດຄອງ ແລະ ມີໝາກຜົນດີ ກວ່າເກົ່າ.     

ໂດຍ: ຄຳໄຕ ພັນທະວົງ

ຂ່າວມື້ນີ້

ຂ່າວເດັ່ນ