ເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບ
ເຮົາມີ 32 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບ

ຫນ້າເລີ່ມຕົ້ນ ຂ່າວພາຍໃນກອງທັບ ຂ່າວພາຍໃນກອງທັບ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບພະຍາດເອດ ແລະ ພຕພ ແກ່ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນກອງທັບ

ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບພະຍາດເອດ ແລະ ພຕພ ແກ່ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນກອງທັບ

User Rating: / 2
ບໍ່ດີເລີຍດີທີສູດ 
SHARE STORE:
Digg
 

ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບພະຍາດ ເອດ ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພະ ຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ຮ່ວມກັບ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນກະຊວງປ້ອງກັນ ປະເທດ ( ຊາວຫນຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກຳມະບານ ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບພະຍາດ ເອດ ແລະ ພະ ຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ພຕພ ຂຶ້ນວັນທີ 15 ກໍລະກົດນີ້ ທ່ີ ສະໂມສອນກົມໃຫຍ່ການ ເມືອງກອງທັບໂດຍການໃຫ້ ກຽດບັນລະຍາຍຂອງທ່ານ ດຣ ພູທອນ ສຸດທະລັກ, ຮອງ ຫົວຫນ້າສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳ ພັນແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງມີຄະນະ ພັກ-ຄະນະບັນຊາຈາກບັນດາ ອົງການ, ກົມກອງຕະຫລອດ ຮອດຕົວແທນສະມາຊິກຊາວຫນຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກຳມະ ບານອ້ອມຂ້າງກະຊວງປ້ອງ ກັນປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.
ທ່ານ ດຣ ພູທອນ ສຸດທະ ລັກ, ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນ ຖານກ່ຽວກັບພະຍາດເອດ ແລະ ພະຍາດ ພຕພ ໃນຄ້ັງ ນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນ ໄດ້ປັດໄຈສ່ຽງທ່ີຈະພາໃຫ້ ເຊື້ອ HIV  ທ່ີມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມ ຂຶ້ນໃນອະນາຄົດຢູ່ປະເທດ ເຮົາ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າປະເທດ ເຮົາຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງບັນດາປະເທດທ່ີມີອັດຕາການ ຕິດເຊື້ອເອດສູງກ່ວາ ການ ເພີ່ມຂອງສາວບໍລິການ ແລະ ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຍັງມີການຕິດເຊື້ອໃນອັດຕາສູງ, ການຊົມໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດເຂົ້າ ທາງເສັ້ນເລືອດໃນປະຊາ ກອນກໍນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງກຸ່ມ ທ່ີສ່ຽງກ່ວາຫມູ່ແມ່ນກຸ່ມສາວ ບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ. ເພື່ອ ຢາກຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ດັ່ງກ່າວມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກ ຄົນໃນສັງຄົມຕ້ອງເປັນເຈົ້າ ການຮ່ວມກັນໃນການດຳເນີນມາດຕະການອັນເດັດຂາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ກຸ່ມສາວບໍລິການລຸດລົງ 5% ເຊິ່ງອີງຕາມຜົນສຳຫຼວດ ໃນແຕ່ລະປີໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ທ່ີຕິດເຊື້ອ HIV ຢູ່ປະເທດ ເຮົາແມ່ນມີຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງຫນ້າເປັນຫ່ວງ ພ້ອມນີ້ ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ ສຳພັນກໍມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ໃນການເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອ ເປັນການເຕືອນໃຫ້ຊາວຫນຸ່ມຍິງຫນຸ່ມທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ວິທີໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດ ກັ້ນເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນແຜ່ລະບາດເຂົ້າສູ່ ຕົວ, ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.