ເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບ
ເຮົາມີ 37 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບ

ຫນ້າເລີ່ມຕົ້ນ ຂ່າວກີລາ ແລະ ສຸຂະພາບ ຂ່າວກີລາ ແລະ ສຸຂະພາບ 8 ຂັ້ນຕອນໃນມື້ໜຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ

8 ຂັ້ນຕອນໃນມື້ໜຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ

User Rating: / 0
ບໍ່ດີເລີຍດີທີສູດ 
SHARE STORE:
Digg
 

ປັດຈຸບັນໂລກເຮົານັບມື້ນັບມີຄົນຕຸ້ຍຫລາຍຂຶ້ນ ຊັກໄຊ້ອັນເນື່ອງມາຈາກຫລາຍປັດໄຈແຕ່ຫນຶ່ງໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນການກິນທີ່ບໍ່ຖືກຕາມຫລັກວິທະຍາສາດ. ຄວາມຕຸ້ຍເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງພະຍາດຫລາຍຊະ ນິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍບຸກຂະລິກໃນຄວາມສວຍ ຄວາມງາມ.
ຜ່ານມາຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍຍັງບໍ່ທັນປະຕິ ບັດຕາມຫລັກການບໍລິໂພກທີ່ວ່າ“ ອາຫານເຊົ້າຄືພະ ລາຊາ, ອາຫານທ່ຽງຄືຂຸນນາງ ແລະ ອາຫານຄຳ່ຄືຂໍ ທານ” ເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າອາຫານເຊົ້າຕ້ອງຮັບປະ ທານອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ ແລະ ຄວນກິນໃຫ້ອິ່ມເພາະວ່າມັນຈຳເປັນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງ ເຮົາ, ແຕ່ອາຫານຄຳ່ບໍ່ຄວນກິນຈົນອິ່ມເກີນໄປ ແລະ ຄວນກິນອາຫານແບບເບົາບາງງ່າຍໆຈິ່ງບໍ່ເພີ່ມພາລະ ຫນັກໃຫ້ແກ່ລະບົບຍ່ອຍອາຫານໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້, ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາ ນອນຫລັບໄດ້ຢ່າງສະບາຍອີກດ້ວຍ.
ໃນເວລາຍັງຫນຸ່ມນ້ອຍສຸຂະພາບຂອງເຮົາອາດ ແຂງແຮງດີ, ແຕ່ເມື່ອອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນກໍ່ມັກຈະມີພະ ຍາດມາບຽດບຽນ. ຕາມການວິໄຈຂອງອົງກອນອະນາ ໄມໂລກ ( WHO ) ເຫັນວ່າຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ມີ ອາຍຸຍືນຍາວ 15% ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈທາງກຳມະ ພັນ, 10% ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈທາງສັງຄົມ, 8% ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈທາງປິ່ນປົວຮັກສາ, 7% ຂຶ້ນ ຢູ່ກັບສະພາບພູມມີອາກາດ ແລະ ອີກ 60%ແມ່ນຂຶ້ນ ຢູ່ກັບຕົນເອງກໍ່ຄືວິທີການໃຊ້ຊີວິດກັບການຮັບປະທານ ອາຫານຕາມຫລັກວິທະຍາສາດຈະເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບ ດີບໍ່ມີອາລົມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຕ້ອງຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ຕະຫລອຸດ, ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງ ເຮົາແຂງແຮງ.
ບົດຮຽນຈາກຄົນທີ່ມີອາຍຸຫລາຍແລ້ວແຕ່ມີສຸຂະ ພາບແຂງແຮງ, ຫນ້າຕາສົດໃສເຫມືອນກັບຄົນຍັງໜຸ່ມ  ມີ 8 ຂັ້ນຕອນຕໍ່ມື້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຖ້າໃຜຢາກປະຕິບັດຕາມ ກໍ່ບໍ່ສະຫງວນລິຂະສິດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຕ້ອງຮັບປະທານອາຫານຫລາຍ ຊະນິດ ແລະ ໃຫ້ສົມສ່ວນ ເຊິ່ງອາຫານຫລັກຄືຜັກທຸກ ຊະນິດ ແລະ ຊີ້ນສັດ ແລະ ຄວນຮັບປະທານດັ່ງຕໍ່ໄປ ນີ້: ຜັກ 0,5 ກິໂລ, ຫມາກໄມ້ 2 ຫນ່ວຍ, ເຂົ້າຫລື ແປ້ງ ສາລີ 250-400 ກຼາມ, ນ້ຳມັນ 25-30 ກຼາມ, ໂປຼຕິນ 5 ຊະນິດ ( ຊິ້ນສັດ, ໄຂ່ໄກ່, ນົມ, ປາ ແລະ ຖົ່ວ) ໃນປະລິ ມານ 6 ກຼາມ, ນ້ຳ 8 ຈອກ ແລະ ກິນໃຫ້ອິ່ມພຽງ 70% ເທົ່ານັ້ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຖ່າຍຫນັກຖ່າຍເບົາໃຫ້ເປັນປົກກະ ຕິ, ປັດຈຸບັນຈຳນວນຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງລຳ ໄສ້ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆສາເຫດສຳຄັນປະການຫນຶ່ງກໍ່ຄືສົນໃຈນຳການກິນແຕ່ເບິ່ງຂ້າມການຂັບຖ່າຍ ເຊິ່ງ ເປັນວິທີການຂັບໄລ່ສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄົນເຮົາ. ແຕ່ລະມື້ຄວນຖ່າຍເບົາ 5-6 ຄັ້ງ ຫລືປະມານ 1.000-1500 ມິລີລິດ. ທຸກວັນຄວນຖ່າຍ ຫນັກໃຫ້ເປັນເວລາມີປະລິມານເທົ່າໆກັນ, ອາຈົມຢູ່ ໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍພາລະກິດ ພາຍໃນ 3 ນາທີຈະດີທີ່ສຸດ. ສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸໃຊ້ເວລາ ຖ່າຍປະມານ 5 ນາທີ ແລະ ຄວນມີປະລິມານ 250-500 ກຼາມຕໍ່ວັນ. ເພື່ອໃຫ້ການຂັບຖ່າຍເປັນປົກກະ ຕິ  ຄວນຮັບປະທານອາຫານປະເພດເຫັດ, ສາຫ່ຼາຍທະ  ເລ, ມັນທຸກຊະນິດ, ຖົ່ວ, ຜັກ ແລະ ຫມາກໄມ້ປະເພດ  ຕ່າງໆໃຫ້ຫລາຍພໍສົມຄວນ, ຖ້າຮັບປະທານອາຫານ  ປະເພດໄຂມັນສູງອາຫານສຳເລັດຮູບ ແລະ ຂາດເຊລູ  ໂລສ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອອອກ ຈາກຮ່າງກາຍຍາກຈົນສານພິດຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຫລາຍເກີນໄປ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3 :ນອນຫຼັບໃຫ້ເຕັມ 8 ຊົ່ວໂມງເພາະວ່າ ການນອນເປັນວິທີການຟື້ນຟູສຸຂະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ການນອນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ, ຖ້າເປັນເດັກນ້ອຍເກີດໃຫມ່ຕ້ອງນອນ 17-18 ຊົ່ວ  ໂມງຕໍ່ ວັນ, ເດັກ ນ້ອຍ 1 ປີນອນ 13-14 ຊົ່ວ ໂມງຕໍ່ວັນ, ເດັກອາຍຸ 4 ປີນອນມື້ຫນຶ່ງ 10-12 ຊົ່ວ ໂມງ ສ່ວນຜູ້ສູງອາຍຸນອນ6-7 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ. ຄວນ  ເຂົ້ານອນກ່ອນ11 ໂມງກາງຄືນ ແລະ ຄວນນອນ  ພັກຜ່ອນກາງເວັນ 30-60 ນາທີຈະເປັນການດີ. ຖ້າ  ໃຜນອນເດິກຫລາຍພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍກໍ່  ຈະຫລຸດລົງ 28%.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ແຕ່ລະມື້ຄວນອອກກຳລັງ ກາຍໃຫ້ໄດ້ 30 ນາທີອອກກຳລັງທີ່ງ່າຍ ແລະ ປະຫຍັດ ເງິນທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີທີ່ສຸດຄືການຍ່າງນັ້ນເອງ, ການຍ່າງມື້ລະ 6.000 ກ້າວຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ສຳລັບໄວຫນຸ່ມສາວຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຄວນແລ່ນເອົາ ເພາະວ່າຖ້າຫາກແລ່ນໄດ້ນາທີລະ 130 ກ້າວຊີບພະຈອນຈະເຕັ້ນນາທີລະປະມານ 120 ຄັ້ງ ເຊິ່ງຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ຫົວໃຈແຕ່ຖ້າຫາກວ່າຫມັ່ນ ແລ່ນເປັນໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນສະມັດຖະ ພາບການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 30-50%.
ຂັ້ນຕອນທີ 5 : ຫົວໃຫ້ມີສຽງດັງມື້ລະ 30 ນາທີ. ມະ ນຸດມີອາລົມຫລາຍຢ່າງຢູ່ໃນແຕ່ລະຄົນເຊັ່ນວ່າດີໃຈ, ຄຽດ, ໂສກເສົ້າ, ຫງ່ວມເຫງົາ, ຄິດຮອດ, ຢ້ານ, ຕົກ ໃຈ ແລະ ອື່ນໆ.ເມື່ອດີໃຈກໍ່ຈະຫົວ ແລະ ຍິ້ມ, ເມື່ອ ໂສກເສົ້າເສຍໃຈຈະຮ້ອງໄຫ້ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ຂອງຄົນເຮົາ ແຕ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ: ເມື່ອຄຽດບໍ່ຄວນ ຄຽດດົນ ແລະ ຕ້ອງພະຍາຍາມປັບໃຈໃຫ້ເປັນປົກກະ ຕິໄວທີ່ສຸດ. ເມື່ອ 2.000 ປີກ່ອນການແພດແຜນບູຮານ ຈີນພົບວ່າການໂມໂຫທຳລາຍຕັບ, ການດີໃຈທຳລາຍ ຫົວໃຈ, ການໂສກເສົ້າທຳລາຍປອດ, ການຄິດຮອດ  ທຳລາຍມ້າມ ແລະ ການຕົກໃຈທຳລາຍຫມາກໄຂ່  ຫລັງ. ດັ່ງນັ້ນບໍ່ວ່າອາລົມແບບໃດຖ້າຫາກວ່າຫລາຍ ເກີນໄປກໍ່ຈະທຳລາຍສຸຂະພາບ, ເຮົາຄວນຄວບຄຸມອາ ລົມຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້, ຄວນທຳໃຈໃຫ້ສະບາຍ ແລະ ຜົນການວິໄຈໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າການໂມໂຫ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງ ກາຍຂອງຄົນເຮົາຫລ່ັງສານພິດຊະນິດຫນຶ່ງອອກມາ ເຊິ່ງສານພິດດັ່ງກ່າວສາມາດຂ້າຫນູໂຕຫນຶ່ງໄດ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 6 : ຍ້ອງຍໍຫລືຊົມເຊີຍຄົນທີເຮົາຮັກວັນ ລະ 3 ປະໂຫຍດຟັງແລ້ວຂັ້ນຕອນນີ້ຮູ້ສຶກວ່າງ່າຍທີ່ສຸດ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າປະຕິບັດທຸກມື້ຫລາຍຄົນກໍ່ອາດຈະເຮັດບໍ່ ໄດ້ເພາະວ່າຄົນເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການຄວາມເອົາ ໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ການຊື່ນຊົມຈາກຄົນອື່ນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄືເຮົາບໍ່ຄວນເປັນຝ່າຍຮັບພຽງຝ່າຍ ດຽວເທ່ົານັ້ນ, ແຕ່ຄວນເປັນຝ່າຍໃຫ້ດ້ວຍເຫມືອນກັນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫັນວ່າໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ 70% ແລະ ມະ ເຮັງ 50%   ແມ່ນມາຈາກຄອບຄົວສະແດງວ່າຄອບ ຄົວມີບົດບາດສຳຄັນຢ່າງຫນຶ່ງຕໍ່ສຸຂະພາບສະນັ້ນ  ຄວນສ້າງບັນຍາກາດພາຍໃນຄອບຄົວໃຫ້ດີ ແລະ ຄຶກຄື້ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 7: ອ່ານຫນັງສືມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ. ການ ຮຽນການອ່ານຫນັງສືຖືເປັນວິທີການເຝິກສະຫນອງທີ່ດີ ສາມາດກະຕຸ້ນເຊວສະຫມອງ.  ຖ້າອ່ານຫນັງສືວັນ ລະ 2 ຊົ່ວໂມງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເພີ່ມຄວາມຮູ້ ຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີປະໂຫຍດຕໍ່ການ ພັດທະ ນາສະຫມອງອີກດ້ວຍ. ນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າສະ ຫມອງຂອງມະນຸດມີເຊວປະສາດເຖິງ 100 ຕື້ເຊວ ແຕ່ລະເຊວປຽບເຫມືອນຄອມພິວເຕີຂະຫນາດນ້ອຍ ຖ້າເຊວສະຫມອງທັງຫມົດເຮັດວຽກພ້ອມກັນກໍ່ສາ ມາດຮັບຂໍ້ມູນໄດ້ປະມານ 86 ລ້ານຂໍ້ມູນ, ແຕ່ໂດຍປົກ ກະຕິແລ້ວຄົນເຮົາໃຊ້ສະຫມອງພຽງ 3-5% ເທົ່າ ນັ້ນຖ້າຫາກເຮົາເພີ່ມສັກກະຍາພາບຂອງສະຫມອງ ໄດ້ເຖິງ 50%ກໍ່ຈະສາມາດເວົ້າໄດ້ຫລາຍກ່ວາ 10 ພາສາ.
ຂັ້ນຕອນທີ 8: ບໍ່ສູບຢາ ແລະ ບ່ໍດື່ມເຫລົ້າ, ຜູ້ທີ່ສູບຢາຕະຫລອດຊີວິດຈະມີອາຍຸສັ້ນກ່ວາຜູ້ທີ່ບໍ່ ສູບຢາ ເຖິງ 20-25 ປີ. ການສູບຢາຄັ້ງຫນຶ່ງເຮັດໃຫ້ ອາຍຸສັ້ນລົງ 11 ນາທີ. ສ່ວນການດື່ມເຫລົ້ານັ້ນກໍ່ບໍ່ເປັນ ຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນກັນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານບອກວ່າການ ເມົາເຫລົ້າຂາວ 1 ຄັ້ງເທົ່າກັບການເປັນພະຍາດຕັບອັກ ເສບຮ້າຍແຮງ 1 ຄັ້ງ, ນອກຈາກທຳລາຍຕັບແລ້ວຍັງ ທຳລາຍສະຫມອງ ແລະ ຫົວໃຈອີກດ້ວຍ. ການດື່ມ ເຫລົ້າຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຈຳເຊື່ອມ.