ເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບ
ເຮົາມີ 75 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບ

ຫນ້າເລີ່ມຕົ້ນ ຂ່າວເສດຖະກິດ,ວັດທະນະທຳ,ສັງຄົມ ຂ່າວເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ປະຊາກອນລາວ 85% ໄດ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື

ປະຊາກອນລາວ 85% ໄດ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື

User Rating: / 0
ບໍ່ດີເລີຍດີທີສູດ 
SHARE STORE:
Digg
 

(ຂປລ): ປະຈຸບັນປະຊາ ກອນໃນລາວ 85%   ໄດ້ຊົມ ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແລ້ວ.ແຕ່ວ່າມີພຽງ 5% ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດ ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນທາງກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະ ນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດທາມເອັນຈີ ເນຍຣິງປະເທດມາເລເຊຍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບລະບົບຄວາມປອດໄພໃນເຕັກໂນຊີດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2012 ຢູ່ໂຮງແຮມລາວພລາ ຊານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຫຽມ ພົມມະຈັນ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ທ່ານດາ ຕາທັນ ໄຕຮີງ, ເອກອັກຄະລາ ຊະທູດມາເລເຊຍປະຈຳສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຫຽມ ພົມມະຈັນໄດ້ ກ່າວລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ວ່າ: ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ ຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະ ນາເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການສື່ ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຫັນ ປະເທດຂອງຕົນໃຫ້ເປັນອຸດ ສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ. ພາຍຫຼັງລັດຖະບານໄດ້ອອກ ແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີກໍຄືດ້ານ ການສື່ສານ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນປີ 2009 ຊຶ່ງນັບແຕ່ນັ້ນມາ ຂະບວນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນ ໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ ມູນຂ່າວສານໄດ້ມີການຂະ ຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ແລະ ຕໍ່ ເນື່ອງ. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ມີ ປະມານ 5 ບໍລິສັດໂທລະຄົມ ແລະ 7 ບໍລິສັດບໍລິການອິນ ເຕີເນັດທີ່ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມີປະ ມານ 900 ບໍລິສັດ ໃຫ້ບໍລິ ການຄອມພີວເຕີ ພ້ອມດຽວ ກັນນັ້ນກໍມີປະມານ 85% ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລາວທັງໝົດໄດ້ຊົມໃຊ້ໂທລະ ສັບມືຖືແລ້ວແຕ່ມີພຽງ 5% ຂອງປະຊາກອນລາວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ
ແນວໃດກໍດ ີທ່ານລັດຖະມົນ ຕີຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເຕັກໂນ ໂລຊີດ້ານສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານໄດ້ມີການນຳໃຊ້ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕໍ່ ເນື່ອງໃນ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ ສຸດຈະຕ້ອງຍົກລະດັບປະສິດ ທິພາບໃນການຜະລິດ, ການ ບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງຊຶ່ງສາມາດ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດ້ຢ່າງ ມີປະສິດທິຜົນ ເພາະສະນັ້ນ ຕໍ່ກັບບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການ ສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພວກເຮົາຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນປ້ອງກັນ ເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພີວເຕີແຫ່ງຊາດໃນເດືອນກຸມພາ 2012 ຜ່ານມາ,  ເຊິ່ງອັນນີ້ ເປັນບັນຫາໃໝ່ສຳລັບປະ ເທດເຮົາທີ່ຍັງຂາດບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຊຶ່ງພວກ ເຮົາມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະປະເທດມາເລເຊຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້.