ເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບ
ເຮົາມີ 99 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວບ

ຫນ້າເລີ່ມຕົ້ນ ຂ່າວເສດຖະກິດ,ວັດທະນະທຳ,ສັງຄົມ ຂ່າວເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ ບາງບັນຫາຈາກການໄປທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕາດມູນ

ບາງບັນຫາຈາກການໄປທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕາດມູນ

User Rating: / 0
ບໍ່ດີເລີຍດີທີສູດ 
SHARE STORE:
Digg
 

ວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ (28/8/2011) ແມ່ນມີບຸນຫໍ່ ເຂົ້າປະດັບດິນ, ພາຍຫລັງທ່ີໄປທຳບຸນຕັກບາດຢາດ ນ້ຳຕາມຮີດຄອງປະເພນີແລ້ວ. ຊາວນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນຕ່າງກໍພາກັນໄປຫຼິ້ນທ່ຽວຕາມສະຖານທ່ີທ່ອງ ທ່ຽວຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ ທາງທຳມະຊາດນ້ຳຕົກຕາດມູນ ເຊິ່ງມີຜູ້ຄົນໄປທ່ອງ ທ່ຽວຢ່າງຄັບຄາຫນາແຫນ້ນ.
ເວົ້າເຖິງສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວນ້ຳຕົກຕາດມູນແລ້ວ,ຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແມ່ນຮູ້ຈັກດີຍ້ອນວ່າເປັນສະຖານທ່ີທ່ອງ ທ່ຽວແຫ່ງຫນຶ່ງທ່ີມີຊື່ສຽງ ແລະ ຢູ່ບໍ່ໄກ ຈາກຕົວເມືອງພໍເທ່ົາໃດ, ມີທ່ີຕັ້ງຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງ ເລກທີ 13 ເຫນືອຈາກຈຸດ 3 ແຍກທ່ີບ້າຫນອງແຕ່ງ ເຂົ້າໄປປະມານ 9 ກິໂລແມັດ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ສະ ຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວຈິ່ງເປັນຈຸດຫມາຍໃນການໄປຫລິ້ນທ່ຽວ-ພັກຜ່ອນ ແລະ ພົບປະສ້າງສັນຂອງຜູ້ຄົນ ທັງຫລາຍ.
ມື້ນັ້ນ, ບັນດາຄື້ນມວນຊົນຈາກທົ່ວສາລະທິດທ່ີໃຊ້ ຍານພາຫະນະບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ຕ່າງກໍ ພາກັນຫລັ່ງໄຫລໄປສູ່ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວຕາດມູນ ຢ່າງຄັບຄາຫນາແຫນ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ລົດຕິດເປັນແຖວ ຍາວຢຽດ, ບັນດາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວບໍ່ວ່າຈະເປັນນ້ຳຕົກ ຕາດມູນ 1, ຕາດມູນ 2 , ຕາດປ່າໄຫລ່, ຕາດວັງນອງ ແລະ ຕາດຫົວເສືອຕ່າງກໍເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນທ່ີພາ ຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພື່ອນ, ຄົນຮັກແພງໄປທ່ອງທ່ຽວ, ບາງ ກຸ່ມກໍນັ່ງຊຸມເຂົ້າ, ບາງກຸ່ມກໍລົງຫລິ້ນນ້ຳຕາມອັດທະ ຍາໄສຢ່າງເບີກບານສຳລານໃຈ.
ການທ່ີມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວ ພັກຜ່ອນນ້ັນແມ່ນເປັນສິ່ງທ່ີດີ ແລະ ກໍມີຜົນປະໂຫຍດ ໃນດ້ານການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະບອບການ ແລະ ປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ແຕ່ສິ່ງທ່ີຜູ້ຂຽນຢາກຂໍ ຍົກຂຶ້ນມາລົມກັນເພື່ອຊອກຊ່ອງທາງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ຫນ້ານັ້ນກໍມີບັນຫາຄວາມມີສະຕິໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຜູ້ທ່ີໄປຫລິ້ນໄປທ່ຽວ ເພາະວ່າສັງເກດເຫັນ ຫລາຍຄົນຍັງຖິ້ມກະປ໋ອງເບຍ, ກວດນ້ຳຫວານ, ກວດ ປາລາສະຕິກ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອລົງໃສ່ຕາມສາຍນ້ຳ ແລະ ພື້ນທ່ີບໍລິເວນນັ້ນຢ່າງຊະຊາຍ, ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ກໍເປັນບັນຫາຫນຶ່ງທ່ີຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນຳກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວຫນຸ່ມບໍ່ທັນເຖິງອາຍຸກະສຽນ ນອກຈາກນັ້ນກໍແມ່ນການຈັດສັນບ່ອນຈອດລົດກໍຍັງ ເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ລົດບາງຄັນຍັງຈອດຕັນທາງ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດວັງນອງເຮັດ ໃຫ້ລົດທ່ີຈະກັບອອກມາບໍ່ສາມາດອອກມາໄດ້, ອີກບັນຫາຫນຶ່ງແມ່ນບັນຫາອຸບັດຕິເຫດກໍຍັງເກີດຂຶ້ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກຜູ້ຂັບຂີ່ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບລົດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັນຈອນຍິ່ງມີຄວາມສັບສົນ ຂຶ້ນຕື່ມ.
ນັ້ນແມ່ນບາງບັນຫາທ່ີຍົກຂຶ້ນມາເພື່ອພ້ອມກັນ ຊອກຊ່ອງທາງແກ້ໄຂ, ດີແທ້ໃນຕໍ່ຫນ້ານີ້ຖ້າແມ່ນວັນ ບຸນ ເຊິ່ງມີຜູ້ຄົນໄປທ່ອງທ່ຽວຫລາຍນັ້ນຄວນຈະເພີ່ມ ກຳລັງເຈ້ົາຫນ້າທ່ີເຂົ້າໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊ່ວຍລະບາບການສັນຈອນຈະແກ້ໄຂເຮັດໃຫ້ ບັນຫາລົດຕິດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດລົງໄດ້.